Jesteś na stronie Głosowania.
Możesz:

a/ Zamknąć to okno.

$i; $i++){ $split = explode("||", $TS_file_lines[$i]); if($site == $split[2]){ $site_voted_name = $split[3]; $site_voted_link = $split[4]; $found_site = 1; } } ## echo "

"; if($found_site == 1){ echo "b/ Wrócić na stronę
\n"; echo "$site_voted_name.
\n"; echo "
c/ Nacisnąć 'Głosuję' aby zagłosować.

\n"; echo "

\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "
\n"; } echo "d/ Wejść na
\n"; echo "$top_list_name
bez głosowania.
\n"; include($FOOTER); } elseif(!empty($vote) && !eregi("$url_to_folder/in.php3",$HTTP_REFERER) && $super_gateway == 1){ header("location: $url_to_folder/list.php3"); } else { ##### $timeout_file = file($vote_timeout_file); $timeout_total = count($timeout_file); for($i=0; $timeout_total > $i; $i++){ $split = explode("||", $timeout_file[$i]); if($split[2] <= time()){ if($edited_timeout != 1){ $fp = fopen($vote_timeout_file, "r"); flock($fp,1); $after = fread($fp, filesize($vote_timeout_file)); fclose($fp); } $after = str_replace("$timeout_file[$i]","", $after); $edited_timeout = 1; } } // updates the file if it was edited if($edited_timeout == 1){ $fp = fopen($vote_timeout_file, "w"); flock($fp,2); $fw = fwrite($fp, $after); fclose($fp); } // does anti-cheating goodness ##### $timeout_file = file($vote_timeout_file); $timeout_total = count($timeout_file); ### // cookie anti-cheat if($HTTP_COOKIE_VARS["top_list_gatekeeper_$site"] != 1){ setcookie("top_list_gatekeeper_$site", "1", (time()+(3600 * $vote_timeout_hours))); } else { $gateway = 1; } ### for($i=0; $timeout_total > $i; $i++){ $split = explode("||", $timeout_file[$i]); if(($split[0] == $REMOTE_ADDR) && ($split[1] == $site)){ $gateway = 1; } } if($gateway != 1){ $timout_hour = time()+(3600 * $vote_timeout_hours); $fp = fopen($vote_timeout_file, "a"); flock($fp,2); $fw = fwrite($fp, "$REMOTE_ADDR||$site||$timout_hour||\n"); fclose($fp); } ##### if($gateway != 1){ for($i=0; $TS_total_file_count > $i; $i++){ $split = explode("||", $TS_file_lines[$i]); if($split[2] == $site){ $before = "$split[0]||$split[1]||$split[2]||"; $split[0]++; $after = "$split[0]||$split[1]||$split[2]||"; $fp = fopen($sitelog_file, "r"); flock($fp,1); $x = fread($fp, filesize($sitelog_file)); fclose($fp); $after = str_replace("$before","$after", $x); $fp = fopen($sitelog_file, "w"); flock($fp,2); $fw = fwrite($fp, $after); fclose($fp); // "/home/jan_brol/polonia/site.txt" $sciezka = "/home/jan_brol/polonia/site.txt"; $file = file("$sciezka"); $total = count($file); //echo "$total"; if ($total > "140") { copy("/home/jan_brol/polonia/site.txt","/home/jan_brol/polonia/site1.txt"); } } } } if($gateway == 1){ $cheat = "?gate=y"; } if($gateway != 1){ $cheat = "?gate=n"; } header("location: $url_to_folder/list.php3$cheat"); } ?>

Uwaga! 
Mając "stałe łącze - stałe IP" możesz 
na konkretną stronę głosować tylko raz na 12 godzin
,
co nie przeszkadza, by zagłosować na inne strony .:)
Trzeba tylko którąś z nich odwiedzić i z niej, klikając na button:

wysłać swój głos.