Button Top Listy: 
Strona domowa
Toplist:
\n"; if($gate == "y"){ echo $anti_cheat_message; } if($gate == "n"){ echo $vote_log_message; } echo "
|Dodaj stronę | Edytuj stronę|

"; echo "| Stron: $total | Przegl±daj±cych: "; include("counter.php3"); echo "| "; include("ldobowy/licznik.php"); echo" |
"; echo "| Reset głosów Toplisty co $days_to_reset dni, "; echo "czyli: ".date("j/n/y h:i:s a", $reset_file[0])." |

\n"; echo ""; if($break_after_banners == "yes"){ $First_num_end = $max_banners_to_show; } else { $First_num_end = $break_time; } echo"\n"; $break_time_tmp = $break_time; $break_total = 0; for($i=0; ($total > $i) && ($max_list_size > $i); $i++){ $split = explode("||", $array[$i]); ##### Banner Breaks if($break_time_tmp == $i){ if($break_type == "same"){ $break_total = 1; } else if($break_type == "different"){ $break_total++; } else { $break_error = 1; } $break_time_tmp+=$break_time; echo "
$title_font_tag_before $top_list_name $title_font_tag_after
$title_font_tag_before $RANK $title_font_tag_after $title_font_tag_before $SITE (1 - $First_num_end) $title_font_tag_after $title_font_tag_before $VOTES $title_font_tag_after $title_font_tag_before $HITS $title_font_tag_after
\n"; if($break_error == 1){ echo "BREAK ERROR! check your settings"; } else { include("break_".$break_total.".inc"); } echo "\n"; } ##### Break at banners end if($break_after_banners == "yes" && $max_banners_to_show == $i){ echo "
$title_font_tag_before $RANK $title_font_tag_after $title_font_tag_before $SITE (".($break_time_tmp-$break_time+1)." - $break_time_tmp) $title_font_tag_after $title_font_tag_before $VOTES $title_font_tag_after $title_font_tag_before $HITS $title_font_tag_after
\n"; if($break_type == "same"){ $break_total = 1; } else if($break_type == "different"){ $break_total++; } else { $break_error = 1; } if($break_error == 1){ echo "BREAK ERROR! check your settings"; } else { include("break_".$break_total.".inc"); } echo "\n"; } ##### /* KEY $votes = $split[0] $hits = $split[1] $date = $split[2] $site_name = $split[3] $site_address = $split[4] $password = $split[5] $email_address = $split[6] $webmaster_name = $split[7] $site_description = $split[8] $banner_address = $split[9] $banner_width = $split[10] $banner_height = $split[11] */ if(!empty($split[11]) && !empty($split[10]) && !empty($split[9]) && ($max_banners_to_show > $i)){ $show_banner = "
\n"; $show_banner .= "
\n"; } else { $show_banner = ""; } echo "\n"; echo "\n"; // powyżej (3 linijki) z posortowanych wpisów odzyskiwanie normalnych liczb } echo "
$title_font_tag_before $RANK $title_font_tag_after $title_font_tag_before $SITE (".($max_banners_to_show+1)." - $break_time_tmp) $title_font_tag_after $title_font_tag_before $VOTES $title_font_tag_after $title_font_tag_before $HITS $title_font_tag_after
$body_rank_font_before ".($i+1)." $body_rank_font_after$master_font_before $show_banner\n"; echo "
$split[3]
\n"; echo "$split[8] $master_font_after
$master_font_before ".bez_zer(floor($split[0]))." $master_font_after$master_font_before ".bez_zer(floor($split[1]))." $master_font_after
\n"; echo "Dodaj stronę | Edytuj Stronę\n"; echo "\n"; include($FOOTER); ?> "")and(!eregi("www.top-archidiecezja.katowice.opoka.org.pl",$HTTP_REFERER))) { $f=fopen("skad.txt","a"); fputs($f,"$HTTP_REFERER\n"); fclose($f);} ?>

Katowice 2003
Strona wygenerowana w ci±gu: s.

Jeszcze jeden ranking 
bez linków na erotyczne strony:

Top


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl